Наукові фахові видання Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

шкипер

«Українське музикознавство» – періо­дичне наукове фахове видання, яке є рецензованим виданням в га­лузі мистецтвознавства.

Рік заснування: 1965

Сайт видання: http://musicology.com.ua/

Галузь та проблематика: основними принципами видання є нау­кове осмислення закономірностей і тенденцій формування українсь­кого національного культурно-мистецького простору та проблем і тенденцій виконавської діяльності в різних напрямах музичного мис­тецтва. Тематика видання зосереджена в руслі сучасних проблем розвитку культури, освіти, науково-педагогічної думки в теоретич­ному, історичному та практичному аспектах, а також особливостей інтеграції української культури і мистецтва у європейський і світовий простір. Пріоритет віддається матеріалам, в яких пропонуються нові підходи до розгляду вже відомих явищ мистецтва, досліджуються нові джерела або відкривається нова проблематика.

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 грудня 2014 р.  1528 збірник внесено до пе­реліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: мистецтвознавство.

ISSN 0130-5298 (Print), ISSN 2522-2510 (Online)

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 2991 від 11.03.1997 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: CiteFactorCrossrefGoogle ScholarНаціональна бібліотека України імені В.І.ВернадськогоНаукова періодика України (УРАН).

Засновник: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського.

Головний редактор: О.М. Берегова, доктор мистецтвознавства, професор.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Телефон: 044 279 62 73

E-mail: cancelyariya@knmau.com.ua

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

«Проблеми етномузикології»  – періо­дичне наукове фахове видання, яке є рецензованим виданням в га­лузі мистецтвознавства.

Рік заснування: 1998

Сайт видання: http://ethnomusicology.com.ua/

Галузь та проблематика: основними принципами видання є наукове осмислення закономірностей музики усної традиції, яка живить національну культуру України. Тематика видання охоплює джерелознавчі проблеми польової фіксації, архівного збереження та публікації традиційних музичних творів, проблеми музичного мислення, типологічної систематики традиційного мелосу, музичної ареалогії та діалектології, етнопедагогіки, етнопсихології та історіографії, методів реконструкції раритетних зразків через виконавську діяльність.

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 грудня 2014 р.  1528 збірник внесено до пе­реліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисер­та­ційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: мистецтвознавство.

ISSN 2522-4212 (Print), ISSN 2522-4220 (Online)

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 2990 від 11.03.1997 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: CiteFactorCrossrefGoogle ScholarНаціональна бібліотека України імені В.І.ВернадськогоНаукова періодика України (УРАН).

Засновник: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського.

Головний редактор: О.М. Берегова, доктор мистецтвознавства, професор.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Телефон: 044 279 62 73

E-mail: cancelyariya@knmau.com.ua

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

«Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського» – періодичне наукове фахове видання, яке є рецензованим виданням в галузі мистецтвознавства.

Рік заснування: 1999

Сайт видання: http://naukvisnyknmau.com.ua/

Галузь та проблематика: основними принципами видання є наукове осмислення закономірностей і тенденцій формування українського національного культурно-мистецького простору та проблем і тенденцій виконавської діяльності в різних напрямах музичного мистецтва. Тематика видання зосереджена в руслі сучасних проблем розвитку культури, освіти, науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспектах, а також особливостей інтеграції української культури і мистецтва у європейський і світовий простір. Пріоритет віддається матеріалам, в яких пропонуються нові підходи до розгляду вже відомих явищ мистецтва, досліджуються нові джерела або відкривається нова проблематика.

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 грудня 2014 р.  1528 збірник внесено до пе­реліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисер­та­ційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: мистецтвознавство.

ISSN 2522-4190 (Print), ISSN 2522-4204 (Online)

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 15129-3701 від 30.04.2009 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: CiteFactorCrossrefGoogle ScholarНаціональна бібліотека України імені В.І.ВернадськогоНаукова періодика України (УРАН).

Засновник: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського.

Головний редактор: О.М. Берегова, доктор мистецтвознавства, професор.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Телефон: 044 279 62 73

E-mail: cancelyariya@knmau.com.ua

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

«Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського» – науковий журнал, який є рецензованим виданням в галузі культурології та мистецтвознавства.

Рік заснування: 2008

Сайт видання: http://chasopysnmau.com.ua/

Галузь та проблематика: у виданні публікуються матеріали широкого тематичного спрямування: з культурології – теоретичні та історичні питання розвитку культури, процеси культуротворення в сучасній Україні (головні тенденції, явища, чинники, що визначають їх зміст, характер, спрямованість), українська культура в контексті світової (культурні взаємозв’язки, впливи, інтеграційні процеси), сторінки культурної спадщини; з мистецтвознав­ства – концептуальні питання сучасного музикознавства, жанрово-стильові аспекти музичної творчості, актуальні питання музичного виконавства, видатні композитори і виконавці, питання модернізації системи музичної освіти в контексті Болонського процесу. У журналі публікуватиметься вичерпна інформація про наукове життя Академії (захист дисертацій, наукові конференції, симпозіуми), а також про нові наукові, методичні, нотні видання.

Згідно з постановою ДАК МОН України від 29 вересня 2014 р.  1081 збірник внесено до пе­реліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: культурологія та мистецтвознавство.

ISSN 2414-052X

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 140-90-3061Р від 25.05.2008 р.

Електронну версію журналу включено до  Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: CiteFactorCrossrefGoogle ScholarНаціональна бібліотека України імені В.І.ВернадськогоНаукова періодика України (УРАН).

Засновник: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського.

Головний редактор: В.І. Рожок, доктор мистецтвознавства, професор.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Телефон: 044 279 62 73

Email: cancelyariya@knmau.com.ua

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

 

Вимоги до статей

натисни MIXADVERT

аш

Be the first to comment

Leave a Reply