ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР – СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

оголошення про відкриту позицію
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВСвітовий Конґрес Українців (СКУ) шукає динамічного та високомотивованого провідника з широким спектром навичок для координації оперційної роботи СКУ, що включає керівництво персоналом і добровольцями, розробку та імплементацію міжнародних урядових зв’язків та діючих планів розвитку українських громад у світі.
Виконавчий директор повинен мати якості керівника з досвідом роботи в міжнародних організаціях, який здатний виступати в якості речника і здійснювати адвокаційні дії в просуванні ключових пріоритетів СКУ.

Завдання та обовязки:

 • Забезпечувати втілення місії та візії СКУ
 • Представляти та відстоювати позицію СКУ в світі, з урядами, громадянським суспільством, жертводавцям тощо
 • Контроль за відповідним використанням бюджетів СКУ; збір коштів та координація та менеджмент персоналу всіх офісів СКУ
 • Розробляти і втілювати в життя плани роботи, створені у співпраці з Радою директорів та її комітетами
Професійні навички:
 • Продемонстровані навички управління персоналом та ефективної координації роботи Дирекції, Комітетів та добровольців
 • Глибоке розуміння української діаспори в усьому світі, геополітики та поточної ситуації в Україні
 • Розробка політики в консультації з ключовими партнерами
 • Значний досвід координації міжорганізаційних зв’язків, розвтку громадських організацій та передання ідей різним аудиторіям, включно з налагодженням та підтримкою зв’язків з урядами різних країн
 • Відмінне знання усної та письмової української та англійської мов, а також навички публічних виступів
 • Досвід роботи та співпраці з міжнародними організаціями
 • Мінімальний рівень освіти – ступінь бакалавра, а також готовність до подорожей світом
Місце роботи: Торонто, Канада.Заробітна плата: Конкурентна заробітна платна та пільги відповідно з досвідом.

Просимо надіслати резюме та супровідний лист українською та англійською мовами лише електронною поштою з приміткою в темі  «CEO Posting» на careers@ukrainianworldcongress.org.
Щодо усіх аплікацій буде дотримано цілковитої конфіденційності. Ми вдячні всім кандидатам, однак зв’яжуться лише з тими, які були обрані для співбесіди.Термін подання аплікацій – до 31 травня 2019 р.

Світовий Конґрес Українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у світі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців, які живуть за межами України. Маючи свій головний офіс у Торонто, Канада, СКУ має місії та укомплектовані працівниками офіси в Києві, Україна, та в Брюсселі, Бельгія. СКУ має мережу складових організацій та зв’язків з українцями більше ніж у 60 країнах світу та визнаний Економічною і соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та Радою Європи як міжнародна неурядова організація зі статусом учасника.

Ехtension of position announcement
CHIEF EXECUTIVE OFFICER – Ukrainian WORLD Congress

The Ukrainian World Congress (UWC) is seeking a dynamic and highly motivated leader with a broad set of skills and experience to lead UWC’s operations, including managing staff and volunteer-led committees as well as developing and implementing international government relations and community development work plans in collaboration with the Board and Executive Committee.  The CEO is a proven leader and manager with international experience, that can successfully advocate and advance UWC’s key priorities.

Roles and responsibilities

 • Execute the mission and vision of the UWC
 • Represent and advocate the UWC’s position to all stakeholders around the world, including governments, civil society and donors
 • Ensure the UWC’s operations are fully funded, properly staffed and budget is managed responsibly
 • Develop and execute on the work plans and charitable programming established in cooperation with the Board and its committees
Qualifications
 • Demonstrated skills in managing staff, boards, committees and volunteers
 • Solid understanding of the Ukrainian diaspora around the world, geopolitics & the current situation in Ukraine
 • Policy development in cooperation with key stakeholders
 • Considerable experience in managing organizational relationships, community development and communication of positions to diverse audiences, including government advocacy
 • Excellent written and verbal communication skills in both Ukrainian and English, including public speaking
 • Experience with not-for-profit and international organization
 • A minimum of a Bachelor’s degree and a willingness to travel internationally

Location: Toronto, Canada.

Remuneration: Competitive salary and benefits commensurate with experience.

Please submit a resume and cover letter in both English and Ukrainian by e-mail only with CEO Posting in the subject line to careers@ukrainianworldcongress.org. All applications will be held in the strictest confidence. We thank all candidates who wish to apply; however, only those selected for an interview will be contacted.

Applications must be received by May 31, 2019.

The Ukrainian World Congress is the international coordinating body for Ukrainian organizations around the globe and represents the interest of more than 20 million Ukrainians living outside Ukraine.  With its head office in Toronto, Canada, the UWC has missions and staffed offices in Kyiv, Ukraine and Brussels, Belgium. The UWC has member organizations in over 60 countries around the world and is recognized by: the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization with special consultative status; and by the Council of Europe as an international non-governmental organization with participatory status.

натисни MIXADVERT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*